Cvičenie na číslovky

1. Prepíš text s číslovkami napísanými slovom.

učiteľka s 36 žiakmi, 7 žiaci si nedoniesli pomôcky, 21 žiakom bola udelená pochvala, mnoho detí tam bolo aj 5. deň, stalo sa to v roku 1985, viacnásobný víťaz dnes neskončil ako 1., bol až 3., mám až 3 zimných topánok, 1 z nich sú vhodné aj na jar, telefonoval som tam 4 razy, torta sa dá upiecť na niekoľkoraký spôsob, no len 3 spôsoby mám vyskúšané, môj 2. brat má 14 rokov, je mladší od sestry o 11 rokov, ona za chvíľu oslavuje 25. narodeniny

 

2. nájdi v texte neurčité číslovky! Sú tri. Akého sú druhu?

 

3. Pri určitých číslovkách urči, o aký druh ide a gramatické kategórie, čo sa určiť dajú!

 

4. Napíš slovom!

863, 2002, 13 000, 4 000 000, 2/3, 3872, 115, 631

 

Správne odpovede

Teória – číslovky

4.3/5 - (169 votes)