Odpovede na cvičenie na číslovky

1. Správne riešenie:

učiteľka s tridsiatimi šiestimi žiakmi, siedmi žiaci si nedoniesli pomôcky, dvadsaťjeden žiakom bola udelená pochvala, mnoho detí tam bolo aj piaty deň, stalo sa to v roku tisíc deväťsto osemdesiatpäť, viacnásobný víťaz dnes neskončil ako prvý, bol až tretí, mám až troje zimných topánok, jedny z nich sú vhodné aj na jar, telefonoval som tam štyri razy, torta sa dá upiecť na niekoľkoraký spôsob, no len tri spôsoby mám vyskúšané, môj druhý brat má štrnásť rokov, je mladší od sestry o jedenásť rokov, ona za chvíľu oslavuje dvadsiate piate narodeniny

 

2. Správne riešenie:

mnoho – základná

viacnásobný – násobná

niekoľkoraký – druhová

 

3. Správne riešenie:

s tridsiatimi – základná, mužský rod, plurál, I, päť

siedmi – základná, mužský rod, plurál, N, päť

dvadsať jedna – základná, mužský rod, plurál, D, päť

piaty – radová, mužský rod, plurál, N, pekný

tisíc deväťsto osemdesiatpäť – základná, mužský rod, plurál, N, päť

prvý – radová, mužský rod, singulár, N, pekný

tretí – radová, mužský rod, singulár, N, cudzí

troje – skupinová

jedny – skupinová

štyri razy – násobná, mužský rod, plurál, N

tri – základná, mužský rod, plurál, N

druhý – radová, mužský rod, plurál, N, pekný

štrnásť – základná, mužský rod, plurál, N, päť

jedenásť– základná, mužský rod, plurál, N, päť

dvadsiate piate – radová, ženský rod, plurál, A, pekný

 

4. Správne riešenie:

863 – osemsto šesťdesiattri

2002 – dvetisíc dva

13 000 – trinásťtisíc

4 000 000 – štyri milióny

2/3 – dve tretiny

3872 – tritisíc osemsto sedemdesiatdva

115 – stopätnásť

631 – šesťsto tridsaťjeden

 

4.8/5 - (171 votes)