Cvičenie na slovesá

1. Rozdeľ slovesá na činnostné alebo stavové.

Narástol, uhryzol, schoval, zbledol, mladne, hovorím, smejú sa, kvitne, budem maľovať

 

2. Rozdeľ slovesá na plnovýznamové a neplnovýznamové

Spievať, písať, chcieť, ostať, tancovať, začať, objať, nemusieť

 

3. Nájdi v texte slovesá. Zo skupiny slovies vyber slovesá v neurčitom slovesnom tvare a urči, či ide o neurčitok, prechodník, činné príčastie, trpné príčastie alebo slovesné podstatné meno. Pri ktorých sa dajú určiť menné kategórie (rod, číslo, pád a vzor)?

 

4. Pri slovesách v určitom slovesnom tvare urči gramatické kategórie!

Požičal som mu príručku o tom, ako sa má správať pri zoznamovaní s cudzími ľuďmi. Spievajúc si poskakoval. Dones mi tenisky, aby som mohol začať trénovať. Volané číslo neexistuje. Obed sa už varí, koláč sa pečie. Mama pripravujúca taniere ma požiadala, či by som zabezpečil uvítanie hostí. Budeme na tom pracovať.

 

5. Rozdeľ slovesá na dokonavý a nedokonavý vid:

Odsekol, rastie, bojí sa, prší, nasnežilo, napíšem, hodiť, skákať, trafil, pracoval

Od dokonavých slovies utvor nedokonavé a naopak!

 

6. Z daných slovies utvor…

česať sa (1. osobu, jednotné číslo, prítomný čas, oznamovací spôsob, nedokonavý vid,)

česať (1. osobu, jednotné číslo, prítomný čas, oznamovací spôsob, nedokonavý vid)

plávať (1. osobu, množné číslo, budúci čas, oznamovací spôsob, nedokonavý vid)

ísť (2. osoba, množné číslo, budúci čas, rozkazovací spôsob, dokonavý vid)

ležať (3. osoba, jednotné číslo, minulý čas, podmieňovací spôsob, nedokonavý vid)

poskakovať (prechodník)

vymaľovať (trpné príčastie)

 

Správne odpovede

Teória – slovesá

 

 

4.5/5 - (108 votes)