Cvičenie na neohybné slovné druhy

1. Nájdi v texte neohybné slovné druhy a urči, o aký druh ide!

Aha, tam pred obchodom kráča moja spolužiačka aj s mamou. Jeho som však vôbec nepoznala. Pravdupovediac, ani mi to nechýbalo. Mňau, ozvala sa naša mačička. Vonku je veľmi chladno. Obleč sa teplejšie! Vpravo na poličke medzi knihami je založený list od teba. Nezobrali si so sebou ani vodu, ani nijaké jedlo. V kôlni sme našli motyku, rýľ aj starý bič. Dnes som nič nepočul o Jožkovi ani o jeho bratovi. Psy neúnavne opakovali svoje hav-hav. „Poď už domov!“, mama naňho zakričala. Náhle som jej odpovedal: „Nie, nejdem. Dovoľ mi ostať ešte chvíľu, prosím ťa!“

 

Správne odpovede

Teória – príslovky

Teória – predložky

Teória – spojky

Teória – častice

Teória – citoslovcia

 

 

2.5/5 - (38 votes)