Odpovede na cvičenie na neohybné slovné druhy

1. Správna odpoveď:

aha – citoslovce, vôľové

pred – predložka

aj – spojka

s – predložka

však – častica

vôbec – príslovka, spôsobu

pravdupovediac – častica

ani – spojka

mňau – citoslovce, zvukomalebné

veľmi – príslovka, spôsobu

chladno – príslovka, spôsobu

teplejšie – príslovka, spôsobu

vpravo – príslovka, miesta

na – predložka

medzi – predložka

od – predložka

so – predložka

ani – spojka

v – predložka

aj – spojka

dnes – príslovka, času

o – predložka

ani – spojka

neúnavne – príslovka, spôsobu

hav-hav – citoslovce, zvukomalebné

už – častica

náhle – príslovka, času

nie – častica

ešte – častica

 

3.5/5 - (123 votes)