Cvičenie na slovesá 1

Text:

Malí chlapci sa hrali na rytierov. Nehovor také nezmysly. Večer uvidíte jasné hviezdy a svietiaci mesiac. Všetky zázraky si ľudia vymysleli. Stále prichádzajú noví a noví vojaci. Kiež by neexistovali vojny. Podaj mi to priamo do ruky. Nesnažte sa byť iní. Bál som sa predstavy, že ma budete biť. Ty stále myslíš len na svoj blahobyt. Rád by si žil v prepychu.

1. Podčiarkni v texte všetky slovesá!

2. Ktoré vety sú rozkazovacie?

3. Ktoré dve vety sú v podmieňovacom spôsobe?

4. Rozdeľ slovesá podľa času na:

minulý čas

prítomný čas

budúci čas

5. Rozdeľ slovesá podľa osoby:

1. osoba:

2. osoba:

3. osoba:

6. Rozdeľ slovesá podľa čísla:

singulár

plurál

7. Z daných neurčitkov vytvor tvary slovies v 1. osobe singuláru vo všetkých časoch:

rozbiť

česať

česať sa

skákať

skočiť

ľahnúť

ležať

8. Z týchto slovies utvor rozkazovací spôsob:

učiť

spať

cvičiť

plávať

usmievať sa

mlčať

rozprávať

Správne odpovede

5/5 - (1 vote)