Odpoveď na Cvičenie na slovesá 1

Text:

Malí chlapci sa hrali na rytierov. Nehovor také nezmysly. Večer uvidíte jasné hviezdy a svietiaci mesiac. Všetky zázraky si ľudia vymysleli. Stále prichádzajú noví a noví vojaci. Kiež by neexistovali vojny. Podaj mi to priamo do ruky. Nesnažte sa byť iní. Bál som sa predstavy, že ma budete biť. Ty stále myslíš len na svoj blahobyt. Rád by si žil v prepychu.

1. Podčiarkni v texte všetky slovesá!

sa hrali, nehovor, uvidíte, vymysleli, prichádzajú, neexistovali by, podaj, nesnažte, bál som sa, budete biť, myslíš, rád by si

2. Ktoré vety sú rozkazovacie?

Nehovor také nezmysly. Podaj mi to priamo do ruky. Nesnažte sa byť iní.

3. Ktoré dve vety sú v podmieňovacom spôsobe?

Kiež by neexistovali vojny. Rád by si žil v prepychu.

4. Rozdeľ slovesá podľa času na:

minulý čas: sa hrali, vymysleli, bál som sa

prítomný čas: nehovor, prichádzajú, neexistovali by, podaj, nesnažte, myslíš, rád by si

budúci čas: uvidíte, budete biť

5. Rozdeľ slovesá podľa osoby:

1. osoba: bál som sa

2. osoba: nehovor, podaj, nesnažte, myslíš, rád by si, uvidíte, budete biť

3. osoba: sa hrali, vymysleli, prichádzajú, neexistovali by

6. Rozdeľ slovesá podľa čísla:

singulár: bál som sa, nehovor, podaj, myslíš, rád by si,

plurál: sa hrali, uvidíte, vymysleli, prichádzajú, neexistovali, nesnažte, budete biť

7. Z daných neurčitkov vytvor tvary slovies v 1. osobe singuláru vo všetkých časoch:

rozbiť – rozbíjam, rozbil som, rozbijem

česať – češem, česal som, budem česať

česať sa – češem sa, česal som sa, budem sa česať

skákať – skáčem, skákal som, budem skákať

skočiť – skáčem, skočil som, skočím

ľahnúť – ležím, ľahol som si, ľahnem si

ležať – ležím, ležal som, budem ležať

8. Z týchto slovies utvor rozkazovací spôsob:

učiť – uč sa

spať – spi

cvičiť – cvič

plávať – plávaj

usmievať sa – usmievaj sa

mlčať – mlč

rozprávať – rozprávaj

4.7/5 - (4 votes)