Cvičenie na číslovky 2

1. Napíš číslovky slovom:

4 stoličky

s 8 chlapmi

9 rokov

15 dní

so 17 kartami

z 20 možností

21 uchádzačov

21 uchádzačom

s 21 uchádzačmi

25 pacientom

59 sekúnd

73 EUR

137 zamestnancov

s 222 papiermi

rok 1789

narodil sa v 1977

40 000 obyvateľov

so 40 000 obyvateľmi

3 000 000 voličov

2. Urči vzor týchto čísloviek:

tri

trinásť

osemdesiatšesť

sto

tisíc

milión

miliarda

3. Vety obsahujú neurčité číslovky. Použi číslo, ktoré je za vetou sa vytvor vetu s určitou číslovkou:

Na stole je mnoho kníh. (10)

Vyhral na turnaji už niekoľkokrát.  (6)

Môj starý otec má už veľa rokov. (80)

Je to viacnásobný víťaz. (3)

Dané jedlo sa dá pripraviť na mnohoraký spôsob.  (4)

Stojí to málo Eur. (5)

Správna odpoveď

5/5 - (1 vote)