Odpoveď na cvičenie na skloňovacie vzory

najstarší – prídavné meno, cudzí

člen – podstatné meno, chlap

rodiny – podstatné meno, žena

rozhovor – podstatné meno, dub

s hokejistom – podstatné meno, hrdina

more – podstatné meno, srdce

radosti – podstatné meno, kosť

tisíci – číslovka, cudzí

deň – podstatné meno, stroj

dva – číslovka, samostatné skloňovanie

týždne – podstatné meno, stroj

v mesiaci – podstatné meno, stroj

riskantný – prídavné meno, pekný

plán – podstatné meno, dub

bystrí – prídavné meno, pekný

výskumníci – podstatné meno, chlap

visiaci – činné príčastie slovesa, cudzí

zavinutý – trpné príčastie slovesa, pekný

obrus – podstatné meno, dub

s dvadsiatimi ôsmimi – číslovka, päť

slovami – podstatné meno, mesto

deviaty – číslovka, pekný

pilot – podstatné meno, chlap

rys – podstatné meno, dub

divé – prídavné meno, pekný

zviera – podstatné meno, dievča

vydrí – prídavné meno, otcov

kožuch – podstatné meno, dub

ten istý – zámeno, pekný

vírus – podstatné meno, dub

dvojnásobný – číslovka, pekný

víťaz – podstatné meno, chlap

v rytierovom – prídavné meno, otcov

meči – podstatné meno, stroj

žabia – prídavné meno, páví

kráľovná – podstatné meno, gazdiná

diela – podstatné meno, mesto

od Goetheho – podstatné meno, kuli

ríša – podstatné meno, ulica

vtáctva – podstatné meno, mesto

ruža – podstatné meno, ulica

v tŕní – podstatné meno, vysvedčenie

ukončenie – podstatné meno, vysvedčenie

štúdia – podstatné meno, mesto

na lýceu – podstatné meno, mesto

kúpele – podstatné meno, stroj

v Piešťanoch – podstatné meno, dub

v Korytnici – podstatné meno, ulica

dedo – podstatné meno, chlap

s vnúčaťom – podstatné meno, dievča

jarná – prídavné meno, pekný

zeleň – podstatné meno, dlaň

vtáčie – prídavné meno, páví

bidlo – podstatné meno, mesto

otroci – podstatné meno, chlap

bití – trpné príčastie slovesa, pekný

bičom – podstatné meno, stroj

býci – podstatné meno, chlap

sýkorkino – prídavné meno, matkin

hniezdo – podstatné meno, mesto

o utrpení – podstatné meno, vysvedčenie

mláďat – podstatné meno, dievča

väzeň – podstatné meno, chlap

sediaci – činné príčastie slovesa, cudzí

v cele – podstatné meno, žena

nezmyselnosť – podstatné meno, kosť

mnohých – neurčitá číslovka, pekný

ideí – podstatné meno, žena

sympatia – podstatné meno, ulica

obdiv – podstatné meno, dub

k huslistovi – podstatné meno, hrdina

s niektorými – zámeno, pekný

okuliarmi – podstatné meno, stroj

Milkine – prídavné meno, matkin

orchidey – podstatné meno, žena

kráľovi – prídavné meno, otcov

poddaní – spodstatnené prídavné meno, pekný

knieža – podstatné meno, dievča

daného – zámeno, pekný

územia – podstatné meno, vysvedčenie

tisíce – číslovka, stroj

mincí – podstatné meno, ulica

ležanie – slovesné podstatné meno, vysvedčenie

na peci – podstatné meno, dlaň

plávanie – slovesné podstatné meno, vysvedčenie

v štýle – podstatné meno, dub

prsia – podstatné meno, srdce

Rate this post