Cvičenie na gramatiku

Text:

Po večeri zvyčajne ostali spolu, no do polnoci sa všetci rozišli do svojich izieb.

Dlhé zimné večery si krátili čítaním úryvkov z básní a rozprávaním vymyslených príbehov.

O včerajšom večere sme nehovorili, pretože sme sa hanbili.

Keď odbili štyri hodiny, pred naším príbytkom zarinčali kobylie kopytá.

Zrazu ním myklo.

Pred očami sa mi mihli len obrysy detskej postavy.

V dome, kde kedysi býval mlynár, je múzeum s historickými predmetmi.

Na východnom Slovensku tečie plytká rieka Torysa.

Nielenže vzlykala, ale aj srdcervúci nárek vyšiel z jej úst.

Nikto ho nenazýval jeho pravým menom, dokonca aj deti ho oslovovali prezývkou.

Dobrý deň.

Pichlo ma v boku.

Tŕň sa mi zapichol do päty.

V okne sa vynímajú kvitnúce orchidey, ktorými sa naša mama pýši.

Porotca nám naznačil, že šance na víťazstvo sú minimálne.

Lákala nás výhra v súťaži, no naši súperi boli príliš šikovní.

Nakoniec sme skončili ako druhí.

Alebo premôžem svoj strach, alebo si to budem navždy vyčítať.

Nezabudni si pribaliť aj horolezeckú výstroj.

Vence sme vili tak, ako sme sa naučili na vyučovaní výtvarnej výchovy.

Jeho výsosť si nepraje žiadny prepych a výzdobu hradu.

Obávam sa, že v danej chvíli som ako statočný rytier zlyhal.

S tým trápením nám, samozrejme, nikto nepomohol.

Cvičenia:

 1. Urč všetky vety podľa zloženia. Pri jednoduchých vetách urči, či ide o jednočlennú (slovesnú alebo neslovesnú), či o dvojčlennú (úplnú alebo neúplnú) a pri súvetiach urči druh súvetia, pri priraďovacích jeho druh a pri podraďovacích druh vedľajšej vety.
 2. Urč všetky vetné členy v daných vetách:

Na východnom Slovensku tečie plytká rieka Torysa.

Jeho výsosť si nepraje žiadny prepych a výzdobu hradu.

 1. V daných vetách urči slovné druhy všetkých slov:    Po večeri zvyčajne ostali spolu, no do polnoci sa všetci rozišli do svojich izieb.

S tým trápením nám, samozrejme, nikto nepomohol.

 1. V celom texte sa nachádzajú dve číslovky. Nájdi ich a urči ich druh.
 2. V daných slovách urči ich slovný druh a gramatické kategórie.z básníz ústo včerajšom

  pred naším

  vzlykala

  nezabudni

 3. Podstatné meno múzeum má ten istý skloňovací vzor ako slovo.A, s trápením B, deti C, pod oknami
 4. V celom texte je jedno prídavné meno, ktoré sa skloňuje podľa vzoru páví. Nájdi ho!
 5. Nájdi v texte dve vlastné podstatné mená!
 6. Ktoré zámeno nepatrí do radu a akého druhu sú ostatné zámená? A, všetci, nikto, ním, žiadnyB, naša, pod našimi, z jej (úst), maC, pred naším, mi, nám, nás
 7. Ktoré podstatné meno nepatrí do radu kvôli skloňovaciemu vzoru?A, tŕň, vence, v boku, deňB, rytier, porotca, súperi, mlynárC, prepych, hrad, príbehov, rytier

  D, vo chvíli, do izieb, výhru, rieka

  E, z básní, v súťaži, výstroj, šanca

  F, víťazstvo, menom, s trápením, kopytá

 8. Ako sa nazývajú slovesné neurčité tvary slov: čítaním, rozprávaním?
 9. Akým spôsobom vzniklo slovo horolezec?
 10. V ktorom slove neplatí rytmické krátenie? z básní, vymyslených, pýši
 11. V ktorom slove dochádza k spodobovaniu? rozišli, srdcervúci, východnom
 12. v slove prezývkou vyslovujeme v uprostred slova ako: f, v, u

Správne odpovede

3.2/5 - (32 votes)