Odpovede na cvičenie na gramatiku

 

 1. Po večeri zvyčajne ostali spolu, no do polnoci sa všetci rozišli do svojich izieb. – priraďovacie súvetie, odporovacie

Dlhé zimné večery si krátili čítaním úryvkov z básní a rozprávaním vymyslených príbehov.- jednoduchá veta, dvojčlenná, neúplná

O včerajšom večere sme nehovorili, pretože sme sa hanbili. – podraďovacie súvetie, vedľajšia veta príslovková príčinná

Keď odbili štyri hodiny, pred naším príbytkom zarinčali kobylie kopytá. – podraďovacie súvetie, vedľajšia veta príslovková času

Zrazu ním myklo. – jednoduchá veta, jednočlenná, slovesná

Pred očami sa mi mihli len obrysy detskej postavy. – jednoduchá veta, dvojčlenná, úplná

V dome, kde kedysi býval mlynár, je múzeum s historickými predmetmi. – podraďovacie súvetie, vedľajšia veta prívlastková

Na východnom Slovensku tečie plytká rieka Torysa. – jednoduchá veta, dvojčlenná, úplná

Nielenže vzlykala, ale aj srdcervúci nárek vyšiel z jej úst. – priraďovacie súvetie, stupňovacie

Nikto ho nenazýval jeho pravým menom, dokonca aj deti ho oslovovali prezývkou. – priraďovacie súvetie, stupňovacie

Dobrý deň. – jednoduchá veta, jednočlenná, neslovesná

Pichlo ma v boku. – jednoduchá veta, jednočlenná, slovesná

Tŕň sa mi zapichol do päty. – jednoduchá veta, dvojčlenná, úplná

V okne sa vynímajú kvitnúce orchidey, ktorými sa naša mama pýši. – podraďovacie súvetie, vedľajšia veta prívlastková

Porotca nám naznačil, že šance na víťazstvo sú minimálne. – podraďovacie súvetie, vedľajšia veta predmetová

Lákala nás výhra v súťaži, no naši súperi boli príliš šikovní. – priraďovacie súvetie, odporovacie

Nakoniec sme skončili ako druhí. – jednoduchá veta, dvojčlenná, neúplná

Alebo premôžem svoj strach, alebo si to budem navždy vyčítať. – priraďovacie súvetie, vylučovacie

Nezabudni si pribaliť aj horolezeckú výstroj. – jednoduchá veta, dvojčlenná, neúplná

Vence sme vili tak, ako sme sa naučili na vyučovaní výtvarnej výchovy. – podraďovacie súvetie, vedľajšia veta príslovková spôsobu

Jeho výsosť si nepraje žiadny prepych a výzdobu hradu. – jednoduchá veta, dvojčlenná, úplná

Obávam sa, že v danej chvíli som ako statočný rytier zlyhal. – podraďovacie súvetie, vedľajšia veta predmetová

S tým trápením nám, samozrejme, nikto nepomohol. – jednoduchá veta, dvojčlenná, úplná

 1. Na Slovensku – príslovkové určenie miestavýchodnom – prívlastok zhodný

  tečie – prísudok slovesný

  plytká – prívlastok zhodný

  rieka – podmet

  Torysa. – prívlastok nezhodný

Jeho – prívlastok zhodný

výsosť – podmet

si nepraje – prísudok slovesný

žiadny – prívlastok zhodný

prepych a výzdobu viacnásobný podmet priamy

hradu. – prívlastok nezhodný

 1. Po – predložkavečeri – podstatné meno

  zvyčajne – príslovka času

  ostali – sloveso

  spolu, – príslovka spôsobu

  no – spojka

  do – predložka

  polnoci – podstatné meno

  všetci – zámeno

  sa rozišli – sloveso

  do – predložka

  svojich – zámeno

  izieb. – podstatné meno

S – predložka

tým – zámeno

trápením – podstatné meno

nám, – zámeno

samozrejme, – častica

nikto – zámeno

nepomohol. – sloveso

 1. štyri – základnádruhí – radová
 2. z básní – podstatné meno, všeobecné, konkrétne, ženský rod, plurál, genitív, dlaňz úst – podstatné meno, všeobecné, konkrétne, pomnožné, stredný rod, genitív, mesto

  o včerajšom – prídavné meno, vzťahové, mužský rod, singulár, lokál, cudzí

  pred naším- zámeno, osobné, privlastňovacie, mužský rod, singulár, inštrumentál

  vzlykala – sloveso, činnostné, plnovýznamové, 3. osoba, singulár, minulý čas, oznamovací spôsob, nedokonavý vid, činný rod, určitý slovesný tvar

  nezabudni – sloveso, činnostné, plnovýznamové, 2. osoba, singulár, budúci čas, rozkazovací spôsob, dokonavý vid, činný rod, určitý slovesný tvar

 1. C, pod oknami
 2. kobylie
 3. Slovensku, Torysa
 4. A, ním, vymedzovacieB, ma, osobné privlastňovacie

  C, pred naším, osobné základné

 5. A, v bokuB, porotca

  C, rytier

  D, vo chvíli

  E, šanca

  F, s trápením

 6. slovesné podstatné meno
 7. skladaním
 8. z básní
 9. srdcervúci
 10. u

 

 

Rate this post