Odpoveď na cvičenie na pomnožné podstatné mená 2

1. Nájdi v texte všetky pomnožné podstatné mená a urči ich rod a vzor!

dverách – ženský rod, ulice

hrable – ženský rod, ulica

vidly – ženský rod, žena

preteky – mužský rod, dub

dostihy – mužský rod, dub

osýpky – ženský rod, žena

spalničky – ženský rod, žena

suchoty – ženský rod, žena

hodinky – ženský rod, žena

vráta – stredný rod, mesto

memoáre – mužský rod, stroj

dejín – ženský rod, žena

Dušičky – ženský rod, žena

Vianoce – ženský rod, ulica

Hromnice – ženský rod, ulica

Fašiangy – mužský rod, dub

hodiny – ženský rod, žena

kachle – ženský rod, ulica

trenírky – ženský rod, žena

tepláky – mužský rod, dub

rifle – mužský rod, stroj

v nohaviciach – ženský rod, ulica

Piešťany – mužský rod, dub

kúpele – mužský rod, stroj

2. Ktoré pomnožné podstatné mená sú aj vlastnými podstatnými menami?

Dušičky, Vianoce, Hromnice, Fašiangy, Piešťany

3. Ktoré pomnožné podstatné mená pomenúvajú choroby?

osýpky, spalničky, suchoty

4. Je slovo hodiny v danom texte pomnožné podstatné meno? Kedy by bolo podstatné meno hodiny nie pomnožné?

Áno, podstatné meno hodiny v texte je pomnožným podstatným menom, pomenúva len jednu vec. Hodiny v zmysle času nie sú pomnožným podstatným menom, ale množným číslom slova hodina.

 

 

4.9/5 - (325 votes)