Cvičenie na písanie i,í/y,ý po tvrdých spoluhláskach (výnimky)

Doplň i,í/y,ý:

k_snúť, k_logram, k_jak, k_k_ríkať, k_no, s k_m, k_mono, k_osk, k_vať sa, K_suce, k_selina, K_limandžáro, esk_mák, k_vi, k_slý

H_maláje, h_stória, h_droxid, h_tparáda, h_kať, h_bať, h_p-hop, h_riť, h_-fi

ch_tiť, ch_rurg, ch_chotať, ch_bať, ch_ba, orch_dea, arch_v, ch_ža, arch_tekt, ch_žná, ch_tať

g_tara, g_mnázium, g_gant, G_ta, g_ros, orig_nál, G_braltár

d_chať, d_m, d_ktátor, d_sciplína, d_sk, ked_, d_plom, Ed_ta, krokod_l, vted_, pud_ng, med_cína, d_namo, d_nosaurus, d_kobraz, d_namit

t_č, t_m, matemat_ka, et_ka, t_kadlo, mot_ka, t_k-tak, t_, niekomu t_kať, hodiny t_kajú, t_p auta, t_p ako odhad, lokomot_va, Mart_n, T_mea, t_rať

n_lón, n_kel, N_kola, žen_, slon_, harmon_ka, Veron_ka, pekn_, N_géria, Mon_ka, slan_, korun_, an_z, mechan_k, techn_k, prázdnin_

Správny výsledok

5/5 - (1 vote)