Cvičenie na písanie i,í/y,ý po spoluhláske l

Doplň i,í/y,ý:

ml_n, l_st, l_žica, l_pa, l_sovať, l_kožrút, pl_n, l_ška, l_kér, l_žovať, l_ra, pomal_, l_šajník, pl_šový, bl_zko, bl_skať sa, vzl_kať, bl_kať, l_chotiť, ml_nár

sl_mák, ul_ca, l_sina, pl_núť, spl_vať, l_pnúť, l_ceum, l_rika, l_teratúra, l_ga, zl_hať, l_kvidovať

Správny výsledok

5/5 - (1 vote)