Cvičenie na písanie i,í/y,ý po spoluhláske l 2

Doplň i/í alebo y/ý:

kl_matické zmeny, mnoho vpl_vov, bolesť v l_tku, l_berálne názory, študent l_cea, l_chotivé poznámky, bl_kajúce svetlá, dieťa vzl_ká, nesl_chané udalosti, hlavná l_nia, l_metková l_monáda, l_pový čaj, l_rická l_teratúra, čas pl_nie pomal_, l_gotavá l_žica, les napadnutý l_kožrútom, kôra obrastená l_šajníkom

Správny výsledok

Rate this post