Ako napísať beletrizovaný životopis

Ako napísať beletrizovaný životopis

Keďže ide o životopis, je potrebné dodržať časovú os, chronologický postup. Čiže začať narodením, pokračovať detstvom, ďalej školou atď.

Text rozdeľte podľa životných etáp: detstvo, škôlka, škola…

Ide o umelecký štýl, čiže nie sú až tak dôležité fakty, ale to, aby ste čitateľa zaujali, aby bol text zaujímavý. Využívajte preto živosť jazyka, vety nemôžu byť strohé, ale umelecky ladené.

Nebojte sa obrazných pomenovaní: používajte prirovnania, metafory, aj zdrobneniny, či iné citovo zafarbené slová.

Skúste sa rozpomenúť na nejakú krátku úsmevnú príhodu z minulosti, ktorá by mohla byť súčasťou životopisu.

Využite svoje charakterové vlastnosti, aby boli v texte vtipne vykreslené.

Popri udalostiach, ktoré ste v živote prežili môžete spomenúť aj pocity, ktoré ste vtedy prežívali.

Text môže byť vtipný. Zmysel pre humor vám pomôže.

Životopis ukončite vašimi predstavami o budúcnosti a plánmi, ktoré chcete v živote realizovať.

3.6/5 - (203 votes)