Odpoveď na cvičenie na tvorenie slov

1. prepláva, odpláva, zapláva, vypláva

prepočítam, vypočítam, započítam, odpočítam

vypracuj, prepracuj, odpracuj, nepracuj

vyčistili, očistili, prečistili, načistili

zabijú, odbijú, prebijú, pobijú, ubijú

 

2. Afričanka, predsedkyňa, sudkyňa, poslankyňa, politička, moslimka

 

3. domček, domisko, psík/psíček, psisko, trávička, trávisko, vínko/vínečko, vínčisko, konárik, konárisko, včielky, včeliská, dievčatko, dievčisko

 

4. stromček – odvodzovaním, príponou

vyletieť – odvodzovaním, predponou

rádioprijímač – skladaním

Slovnaft – skracovaním, skratkové slovo

NaCl – skracovaním, značka

vysokohorský – skladaním

západ – bezpríponové tvorenie

výlet – bezpríponové vorenie

čítaný – odvodzovaním, príponou

MUDr. – skracovaním, skratka

 

5. Sľuk – skratkové slovo

napr. – skratka

atď. – skratka

SNP – značka

km – značka

JUDr. – skratka

S – značka

prof. – skratka

OSN – značka

TANAP – skratkové slovo

 

4.9/5 - (107 votes)