Cvičenie na tvorenie slov

1. S použitím predpôn utvor aspoň tri nové slovesá od slovies: pláva, počítam, pracuj, čistili, bijú

2. Utvor slová ženského rodu od slov: Afričan, predseda, sudca, poslanec, politik, moslim

3. Utvor zdrobneniny aj zveličujúce slová od slov: dom, pes, tráva, víno, konár, včely, dievča

4. Akým spôsobom vznikli tieto slová: stromček, vyletieť, rádioprijímač, Slovnaft, NaCl, vysokohorský, západ, výlet, čítaný, Mudr.

5. Rozdeľ tieto slová na skratky, značky a skratkové slová: Sľuk, napr., atď., SNP, km, JUDr. S, prof. OSN, TANAP

Správna odpoveď

 

1.4/5 - (88 votes)