Cvičenia na cudzie slová

1. Rozdeľ tieto slová podľa toho, v akom vednom obore či oblasti sa vyskytujú!

dialýza, syntax, rabat, parmezán, synonymia, cytoplazma, polysémia, solamyl, kilogram, chirurgia, hydrogén, sublimácia, personifikácia, produkcia, trilobity, metyl, inflácia, alegória, gyros, polyetylén, kinetika, cirhóza, optika, cysta, chinín, fotosyntéza, symbióza, epika, difúzia, biceps

jazykoveda:

literárna teória:

ekonómia:

fyzika:

chémia:

biológia:

medicína:

gastronómia:

2. Poznáš cudzie výrazy? Skús tento krížovkársky kvíz!

 

Človek so širokými znalosťami z rôznych vedných oborov a oblastí: p……………..

Strach z uzavretých priestorov: k………………….

Liečba rastlinného charakteru: f…………………..

Šikanovanie prostredníctvom výpočtovej techniky: k…………………

Strach z neznámeho: x………………………

Veda o psoch: k……………………

Dobre premyslený, zorganizovaný, dobre fungujúci: s…………………

Vodorovný, rovnobežný: h…………………………

Zveličenie: h……………………

Druh slangu, ktorý používa určitá spoločenská vrstva s cieľom utajiť pravý zmysel výpovede: a…..

Nespoločenský, namierený proti spoločnosti: a………….

Konajúci v súlady s mravmi spoločnosti: m……………….

Človek, ktorý nevie čítať a písať, nevzdelaný, negramotný: a………………..

Rozumný, úsporný, konajúci rozumom: r…………….

Beztvarý: a………………..

Citlivý, vnímavý: s………………..

Prevládajúci, viditeľnejší, výraznejší: d…………………

Spolupráca: k……………………..

Ohybný, prispôsobivý: f……………….

Zrovnoprávnenie, vymanenia sa spod útlaku: e…………………

Správne odpovede

1.2/5 - (42 votes)