Odpoveď na cvičenia na cudzie slová

1. Správna odpoveď:

jazykoveda: syntax, synonymia, polysémia

literárna teória: personifikácia, alegória, epika

ekonómia: rabat, produkcia, inflácia

fyzika: kilogram, sublimácia, kinetika, optika, difúzia

chémia: hydrogén, metyl, polyetylén, chinín

biológia: cytoplazma, trilobity, fotosyntéza, symbióza, biceps

medicína: dialýza, chirurgia, cirhóza, cysta

gastronomia: parmezán, solamyl, gyros

2. Správna odpoveď:

Človek so širokými znalosťami z rôznych vedných oborov a oblastí: polyhistor

Strach z uzavretých priestorov: klaustrofóbia

Liečba rastlinného charakteru: fytoterapia

Šikanovanie prostredníctvom výpočtovej techniky: kyberšikana

Strach z neznámeho: xenofóbia

Veda o psoch: kynológia

Dobre premyslený, zorganizovaný, dobre fungujúci: sofistikovaný

Vodorovný, rovnobežný: horizontálny

Zveličenie: hyperbola

Druh slangu, ktorý používa určitá spoločenská vrstva s cieľom utajiť pravý zmysel výpovede: argot

Nespoločenský, namierený proti spoločnosti: asociálny

Konajúci v súlady s mravmi spoločnosti: morálny

Človek, ktorý nevie čítať a písať, nevzdelaný, negramotný: analfabet

Rozumný, úsporný, konajúci rozumom: racionálny

Beztvarý: amorfný

Citlivý, vnímavý: senzitívny

Prevládajúci, viditeľnejší, výraznejší: dominantný

Spolupráca: kooperácia

Ohybný, prispôsobivý: flexibilný

Zrovnoprávnenie, vymanenia sa spod útlaku: emancipácia

Rate this post