Cvičenie na spodobovanie

  1. V ktorých slovách dochádza k spodobovaniu vo vnútri slova?

Radko Zuzka Vladka rúčka ježko nôžka myška chlapček blúzka húska halúzka miska retiazka hladko hladný lúčka knižka jedzte hádžte hoďte hoďme choďte piští kde

2. Kde dochádza k spodobovaniu na konci slova, ak nasleduje pauza?

chlieb mozog cap jež pes hroch prah prach mach list Jakub Miloš mosadz meď medveď chlapec jedz

3. Kde dochádza k spodobovaniu na hranici slov, ak vyslovujeme splývavo?

sneh padá

jež spí

mozog pracuje

mozog bdie

chlieb jeme

koláč sa pečie

hoď to do koša

hoď mi loptu

hádž odpadky do koša

nehádž smeti na zem

jedz rýchlo

jedz pomaly

ulož hračky

ulož knihy

povedz pravdu

vlak mešká

vlak prichádza

pes šteká

pes a mačka

Jakub spieva

Jakub a Jozef

4. Utvor vety na tieto slová:

prah a prach

prúd a prút

plod a plot

vrh a vrch

5. Ako čítame v týchto slovách písmeno v?

veta včela Vlado domov pravda právo vtedy vtáci voda vrtuľník vpustiť vzdať sa chlapcov sivá vdova vcítiť sa vžiť sa vzduch vpadnúť vložiť kvetov

Správna odpoveď

2/5 - (233 votes)