Cvičenie na vety a súvetia

1. Nájdi vety jednoduché a urči, či ide o vetu dvojčlennú (úplnu a neúplnu) alebo jednočlennú (slovesnú alebo neslovesnú), holú alebo rozvitú!

2. V súvetiach urči jeho druh!

Ešte raz sa pozrel na rodný kraj a vykročil.

Utiekol, lebo sa zľakol.

Tvár sa mu vyjasnila, ba sa aj usmial.

Kúpili knihy, zožity a ostatné pomôcky.

Pozrela dnu, no nič nevidela.

Potraviny.

Veľmi ma to mrzí.

Nielenže sa neučí, ale je aj drzý.

Rozprávla nám príbeh, ktorý na mňa veľmi zapôsobil.

Napísala mi, aby som ich prišiel navštíviť.

Stretli sme sa tam, kde chodievajú mamy s deťmi.

Stretli sme sa na mieste, kde chodievajú mamy s deťmi.

Celý deň husto snežilo.

Brat, sestra a jej kamarátka boli včera v kine na premiére nového filmu.

Prešovský kraj.

Liptovské Revúce.

Keď prešli pár metrov, les sa stal hustejším.

Zanedlho sa zotmelo.

Odkiaľ duje vietor, odtiaľ príde dážď.

Jozef jej ukázal, aby mlčala.

Jozef jej ukázal znamenie.

Pozrela na mňa, ako keby som jej ublížil.

Vial vterík, aký býva len v stepi.

Alebo povedz niečo rozumné, alebo mlč!

Pôjdeš, či nepôjdeš?

Celú noc som nespal.

Neprišiel.

Pršalo.

Svietilo slnko.

Joj!

3. Urči druh týchto jednoduchých viet podľa obsahu, členitosti a zloženia!

Kiežby prestalo pršať!

Choď domov!

Ako sa máš?

Ďakujem, mám sa dobre.

Adam sa nebojí.

Cesta okolo sveta.

Poďme sa na to pozrieť!

Kde je tvoj kamarát?

Bojím sa tmy.

Prší?

Správna odpoveď

Jednoduchá veta – teória

Súvetie – teória

3.1/5 - (134 votes)