Cvičenie na vetné členy

1. Vo vetách urči prisudzovací sklad!

Ovce sa spokojne pásli na lúke za dedinou.

V škole sme čítali ukážky z Tajovského poviedok.

Z vrecka vytiahol vreckový nožík.

Často si spomínam na svojho prvého učiteľa.

Slzy mi tiekli po tvári od radosti.

Jar sa rozvinula v plnej sile a kráse.

Pohľad z brehu jazera je úžasný.

Janka kreslí.

Všetci dýchame ten istý vzduch.

Noviny a časopisy budú o nich písať.

Hokejisti majú na obidvoch kolenách chrániče.

Žaba čľup do vody.

Z vďaky a úcty mu darovali obraz.

Kvôli chorobe začal slabnúť a chudnúť.

Vietor sa pomaly utíšil.

Bolestivé ach sa ozývalo dolinou.

Na ihrisku pobehujú chlapci aj dievčatá.

Odsúdený sa postavil.

Prvý práve dobehol.

2. Ktoré dve vety sú holé?

3. Vypíš z daných viet priraďovacie sklady!

4.Vo všetkých vetách urči akým slovným druhom je vyjadrený podmet!

5. Vo všetkých vetách urči, akým slovným druhom je vyjadrený prísudok!

6. Z týchto viet vypíš všetky sklady!

Slzy mi tiekli po tvári od radosti.

Jar sa rozvinula v plnej sile a kráse.

Pohľad z brehu jazera je úžasný.

7. V týchto vetách urči všetky vetné členy!

Slzy mi tiekli po tvári od radosti.

Jar sa rozvinula v plnej sile a kráse.

Pohľad z brehu jazera je úžasný.

Ovce sa spokojne pásli na lúke za dedinou.

Hokejisti majú na obidvoch kolenách chrániče.

Z vďaky a úcty mu darovali obraz.

8. V týchto vetách urči všetky vetné členy!

Obyvatelia obce dlho čakajú na úpravu cesty.

Obed mu chutil.

Na nebi plávali vysoké kopovité oblaky.

Deti sa nesmú hrať s ohňom.

Mládenci z dediny išli do lesa na drevo.

Slovenčina, náš materinský jazyk, je veľmi ľubozvučná.

Ondrej je rodák spod Tatier.

Ondrej, rodák spod Tatier, sa presťahoval do Bratislavy.

V celej izbe voňajú jarou prvosienky, malé žlté kvietky.

Dvaja dnes neprišli.

Správne odpovede

Prísudok – teória

Podmet – teória

Predmet – teória

Príslovkové určenie – teória

Prívlastok – teória

Prístavok – teória

 

1.9/5 - (1687 votes)